Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

:: ความเคลื่อนไหวในไร่เอ๋ยฝุ่น ::
 
:: งานเกษียณ ครูศรีเดช เนตรสว่าง ::
 

:: รายการตามรอยพ่อ @ไร่เอ๋ยฝุ่น ::

         
พิธีเปิด "เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม 2560"
     
     
     
     
     
     
     
     


          เริ่มแล้ว จังหวัดชัยภูมิเปิดเทศกาลท่องเที่ยวชมดอกกระเจียวบาน หนึ่งเดียวในโลก อย่างยิ่งใหญ่  จังหวัดชัยภมิ  โดย นายชูศักดิ์  ตรีสาร  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดย นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา-ชัยภูมิ หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ โดย
นายแพทย์บัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ โดยนายภิดิศ ศิริภาณุภัค ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ
ขอเชิญสู่เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน ประจำปี 2560 ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ได้เปิดงานเมื่อวันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2560 เป็นเวลา 4 เดือนระหว่าง
เดือนมิถุนายน - กันยายน ติดตามขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ สมาคมโรงแรม และรีสอร์ท
จังหวัดชัยภูมิ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดชัยภูมิ  สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวทุ่งดอกกระเจียว อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม 044-890105 หรือติดต่อสอบถามศูนย์บริการ
ข้อมูลกองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ http://www.chpao.org/ 044-811376,044-812406 และเว็บไซต์ www.กระเจียว.comwww.grajeaw.com    แล้วท่านจะหลงรักชัยภูมิ 
(ที่มา : innnews)

 
   
   
   
 


Coppyright(c) 2013. All rights reserved.   Desigh By.. www.grajeaw.com
ที่อยู่ : ไร่เอ๋ยฝุ่น บ.หนองใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านไร่   ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ  36230  mobile : 08-1936-4279   email : aeifoon@hotmail.com